Nejbližší akce

Zprávy

Filosofie žijeme hrou

Historie projektu Žijeme hrou

 

Zpočátku nám bylo jedno, jak se žije. O něco později, jak žijeme my.

Pak nám nebylo jedno, jak se žije a jak žijeme my.

Souvislostí přesahujících do života přes sféry výchovy, vzdělávání, sportu, kultury, umění a podnikání přibývalo.

Ptali jsme se sami sebe, jak můžeme lépe využívat svého potenciálu, svých zdrojů vlastního růstu a co a jak můžeme dělat pro lepší prostředí kolem nás.

Potkávali jsme podobně se ptající a propojovali s nimi myšlenky, představy a vize. Měnili jsme úhel pohledu na mnohé, co jsme dřív dělali, co děláme a co dělat chceme.

Chceme se rozvíjet, chceme hodnotnější a zdravější pojetí společnosti a svými činy k ní přispívat.